Služby

Při své práci dbáme na kvalitu, zpracování a použití kvalitních materiálů. Dodržujeme předepsané normy ve výstavbě a výrobcem stanovené technologické postupy.

Kompletní realizace staveb

Na základě individuálního projektu zpracujeme položkový rozpočet, poskytneme konzultace ohledně technologie výstavby, materiálů nebo termínů, zajistíme konzultace s projektantem, připravíme smlouvu a profesionálně zajistíme realizaci.

Rekonstrukce staveb

(RD, půdní vestavby, fasády, zateplení …) Realizujeme rekonstrukce jak na základě zpracovaného projektu, tak na základě indiiduálních požadavků investora.. Zpracujeme položkový rozpočet, nabídneme použití materiálů a technologii výstavby, připravíme smlouvu a následně realizujeme rekonstrukci dle smluvených termínů.

Odstraňování staveb

Odstraňování staveb realizujeme jak na základě zpracovaného projektu, tak na základě domluvy s investorem. Zpracujeme položkový rozpočet, navrhneme způsob a termíny odstranění stavby, připravíme smlouvu a zajistíme realizaci včetně ekologické likvidace stavebních materiálů.

Inženýrská a koordinační činnost, stavební dozor.

Nabízíme zajištění inženýringu pro vydání stavebního povolení až po vydání souhlasu s užíváním stavby ( kolaudace).

Zajistíme odborný dohled nad realizací zakázky od konzultace při tvorbě ceny za dílo, přes dohled nad kvalitou prováděných prací realizační firmou, až po finální převzetí hotového díla.