Služby

Při své práci dbáme na kvalitu, zpracování a použití kvalitních materiálů. Dodržujeme předepsané normy ve výstavbě a výrobcem stanovené technologické postupy.

Kompletní realizace staveb

Na základě individuálního projektu zpracujeme položkový rozpočet, poskytneme konzultace ohledně technologie výstavby, materiálů nebo termínů, zajistíme konzultace s projektantem, připravíme smlouvu a profesionálně zajistíme realizaci.

Rekonstrukce staveb

(RD, půdní vestavby, fasády, zateplení …) Realizujeme rekonstrukce jak na základě zpracovaného projektu, tak na základě individuálních požadavků investora.. Zpracujeme položkový rozpočet, nabídneme použití materiálů a technologii výstavby, připravíme smlouvu a následně realizujeme rekonstrukci dle smluvených termínů.

Silniční výstavba

Předmět činnosti zahrnuje:

Výstavbu, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací

  • dálnice, silnice, městské komunikace, polní a lesní cesty
  • zpevněné plochy (veřejná parkoviště a odstavné plochy, parkoviště obchodních center, plochy průmyslových areálů apod.)
  • komunikace pro pěší
  • cyklostezky, polní cesty
  • provádění zemních prací

Zemní práce

Nabízíme veškeré úkony od drobných zemních prací jako jsou výkopy základů pro RD až po rozsáhlé terénní úpravy. Při zpracování každé zakázky klademe velký důraz především na bezpečnost, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

Odstraňování staveb

Odstraňování staveb realizujeme na základě zpracovaného projektu, v souladu s požadavky investora. Zpracujeme položkový rozpočet, navrhneme způsob a termíny odstranění stavby, připravíme smlouvu a zajistíme realizaci včetně ekologické likvidace stavebních materiálů.

Inženýrská a koordinační činnost, stavební dozor.

Nabízíme zajištění inženýringu pro vydání stavebního povolení až po vydání souhlasu s užíváním stavby (kolaudace).

Zajistíme odborný dohled nad realizací zakázky od konzultace při tvorbě ceny za dílo, přes dohled nad kvalitou prováděných prací realizační firmou, až po finální převzetí hotového díla.